PET

kukurydza w misceTworzywo wysokiej wytrzymałości, ciągliwości i skrawalności.

PET jest tworzywem twardym i sztywnym, a spośród tworzyw konstrukcyjnych wyróżnia się wysoką wytrzymałością długookresową oraz niskim pełzaniem pod wpływem długotrwałego obciążenia.

PET T dodatek smarny rozprowadzony równomiernie w całej objętości powoduje obniżenie współczynnika tarcia.