Polityka prywatności

Klauzula informacyjna


Dane administratora danych osobowych: 

AMAKOL s.c. Łucja, Waldemar Olejniczak z siedzibą w: Al. Kwiatkowskiego 5A,

39-300 Mielec.

Cel przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia. 


Prawa osób, których dane są zbierane i  przetwarzane przez firmę AMAKOL s.c

Łucja, Waldemar Olejniczak z siedzibą w Mielcu Al. Kwiatkowskiego 5A.
Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
Każdy posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.


Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być:

– upoważnieni pracownicy firmy AMAKOL s.c. Łucja, Waldemar Olejniczak,

– podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz AMAKOL s.c. Łucja, Waldemar Olejniczak,

– podmiot świadczący usługi księgowe,

– organy do tego uprawnione. 


Czas przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do ich zachowania lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli przez organy publiczne.


Dobrowolność

Podstawą przetwarzania danych jest DOBROWOLNIE WYRAŻONA ZGODA.
Każdy użytkownik ma  prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail :  
amakol@amakol.com.pl


Profilowanie
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą przetwarzane elektronicznie oraz papierowo. Nieudostępnienie danych osobowych lub firmowych uniemożliwi realizację transakcji.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego: RODO)

AW-POL